پرسشنامه اثربخشی دوره های کمک های اولیه و امداد

دسته بندي : علوم پایه » پرسشنامه
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران، 1390، 170). به منظور تامین روایی سوالات پرسش¬نامه، نظرات استاد راهنما و چند تن از صاحب¬نظران و کارشناسان در اين خصوص اخذ شده است تا سوالات پرسشنامه بتواند سنجش¬کننده¬ی موضوع پژوهش باشد. بدین صورت روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
قابلیت اعتماد (پایایی) يكي از ويژگيهايي فنی ابزار اندازه گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي¬دهد (سرمد و همکاران، 1390، 166). پایایی پرسش¬نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای هر يک از متغیرها مطابق جدول¬های 3-2 تا 3-5 می¬باشد.
این پرسشنامه شامل ابعاد- روایی- پایایی و توضیحات کامل می باشد
دسته بندی: علوم پایه » پرسشنامه

تعداد مشاهده: 3053 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: ورد

تعداد صفحات: 4

حجم فایل:27 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل