اخرین محصولات ثبت شده

ازمون حافظه وکسلر فرم الف

آزمون حافظه وکسلر که به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه بکار برده می شود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه يادگيري سازماني چيوا و همكاران (2007)،

این پرسشنامه برای سنجش وضعیت یادگیری سازمانی در یک سازمان توسط کارکنان آن سازمان مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ی تصور از خود بک (Beck Self- Concept Test (BSCT

تصور از خود همان ادراک از خویشتن است. به عبارت دیگر تصور از خود یک نقطه نظر عینی از مهارت ها ، خصوصیات و توانایی هایی است که فرد از خود دارد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ) پکران و همکاران 2005

این ابزار به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان توسط پکران و همکاران (2005) طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد ـ کاغذی است

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

اولین مقیاس هوش هیجانی بار- آن در سال 1980 با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه ای از هوش غیر شناختی (بار- آن، 1988، 1992،a 1996، c19996،a1997، b 1997) ارائه فرد و پس از 17 سال تحقیق اولین مقیاس هوش هیجانی ساخته شد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال (1984) ساخته و آن را مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی نام نهادند، این مقیاس را دهقانی (1387) برای اولین بار در ایران به‌کاربرده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش‌نامه رضايت شغلي بري فيلدورث

پرسش‌نامه رضايت شغلي به منظور اندازه‌گيري ميزان رضايت افراد از شغل خود، توسط بري فيلدورث (1951) ابداع شده است که حاوي 19 سوال می باشد. اين پرسش‌نامه براي تعيين کردن احساس مردم نسبت به شغلشان، ساخته شده است. و همچنین براي افرادي در نظر گرفته شده که از شغل خود راضي يا ناراضي مي‌باشند.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اثربخشی دوره های کمک های اولیه و امداد

ابزار گرد¬آوری اطلاعات، پرسشنامه¬ی محقق ساخته می¬باشد. در طراحی پرسش¬نامه از طیف لیکرت پنج¬گزینه¬ای که 1 به معنای (خیلی کم )، 2 (کم)، 3 (متوسط)، 4 (زیاد ) و 5 (خیلی زیاد) می¬باشد، استفاده شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام

پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام دارای 15 سوال است و هدف از آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ابزار سنجش خانواده

ابزار سنجش خانواده یک پرسشنامۀ 60 سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بنا بر الگوی مک مستر تدوین شده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ابزار پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی

این پرسشنامه در دانشگاه شانکار توسط سین هاوسینک درسال 1993ساخته و هنجاریابی شده است (به نقل از فولادی، 1383).

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله

این فایل شامل شرح حال جلسات آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله می باشد.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل