لیست فایل ها - صفحه 2

پرسشنامه خلاقيت عابدي

به منظور اندازه گيري ميزان خلاقيت دانش آموزان از آزمون سنجش خلاقيت عابدي استفاده شده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ

این پرسشنامه توسط « رندسیپ» ابداع و در سال 1979 در مجله کارکنان به چاپ رسیده است . ایوانسیوچ و ماتسون در کتاب مدیریت و رفتار سازمانی در فصلی بنام «تصمیم گیری» پرسشنامه خلاقیت رندسیپ را به عنوان ابزاری کامل برای سنجش خلاقیت کارکنان در سازمانهای آموزشی گزارش کرده اند

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تصويري تفكر خلاق تورنس (فرم الف)

اين پرسشنامه در ادبيات روان‎شناسي به آزمون خلاقيت تورنس مشهور و بر پایه تعریف وی از خلاقیت ساخته شده است. اصل آزمون سنجش خلاقيت تورنس، بسيار مفصل و طولاني مي‎باشد كه شامل دو آزمون كلامي(فرم‎هاي الف و ب) و دو آزمون تصويري(فرم هاي الف و ب) مي‎باشد. آزمون‎هاي كلامي مي‎توانند به صورت گروهي از پايه چ

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه میزان استفاده از آموزش الکترونیکی

برای سنجش میزان استفاده از آموزش الکترونیکی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ميزان دسترسي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات دانش آموزان

این ابزار براي سنجش ميزان دسترسي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت محقق ساخته استفاده ایجاد شده است

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه نظری و عملی نگرش مذهبی

این بخش شامل پیشینه نظری و عملی دررابطه با متغیر نگرش مذهبی است که برای فصل دوم پایان نامه مناسب می باشد.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه نظری و عملی اهمال کاری

این بخش شامل پیشینه نظری و عملی دررابطه با متغیر اهمال کاری است که برای فصل دوم پایان نامه مناسب می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رضایت از زندگی

این بخش شامل پیشینه نظری و عملی دررابطه با متغیر رضایت از زندگی است که برای فصل دوم پایان نامه مناسب می باشد.

قیمت : 3,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه نظری و عملی عزت نفس

پیشینه نظری و عملی عزت نفس، مناسب برای فصل دوم پایان نامه

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه نظری و عملی خودتنظیمی

این بخش شامل پیشینه نظری و عملی دررابطه با متغیر خودتنظیمی است که برای فصل دوم پایان نامه مناسب می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه میزان تحقق برنامه درسی اجرا شده کتاب درسی

این پرسشنامه میزان تحقق برنامه درسی را در کتاب درسی را می سنجد

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن

این پرسشنامه برای سنجش رفتار منطقی کاربرد دارد

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی